Bouw- en sloopafval

Bouwafval / sloopafval is gemengd afval dat vrijkomt bij respectievelijk bouwen, renoveren en slopen van woningen/gebouwen, zoals restanten bouwmaterialen, isolatiemateriaal, betonpuin, kunststof, hout, karton, ijzer, metalen en glas.